آموزش « Radio Koocheh
شنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۴
03 September 2016

آموزش

می خواهیم این جا فرصتی را برای آموختن فراهم کنیم


یکی از هدف های رادیو کوچه که بر آن میثاق بسته است، آموزش و گسترش روزنامه نگاری شهروندی در بین علاقه مندان است. این مهم با برنامه ریزی مناسب و سیستم سازی برای تهیه متون کار آمد و قابل بهره برداری برای تمامی قشرهای اجتماعی  تهیه و تدوین شود. از این رو رادیو کوچه چندی است در صدد برنامه ریزی و تامین این متون است. این متون به صورت طرح درس و در بخشی مجزا در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت. آموزش ها از راه دور خواهد بود و شما با دریافت طرح درس ها و به صورت بر خط می توانید آموزش دیده و در آزمون ها شرکت کنید و شهروند روزنامه نگار باشید.

برگزاری دوره ها، طرح درس ها، ثبت نام و برنامه ریزی های آتی به زودی به اطلاع شما خواهد رسید.